Welkom op deze site!

Leven zonder emoties... sinds 2002 ben ik, door een chronische depressie, mijn emoties kwijt en dat is van grote invloed op mijn leven. Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die het heeft. Toch hoor ik, lees ik, vind ik er nooit wat over terug in de media. Het is alsof deze verstoring/aandoening in de hersenen niet bestaat. Het gaat hier om iets dat fundamenteel je leven kan aantasten en veelal ongrijpbaar is voor mensen die het niet hebben.

Op deze website vind je informatie over gevoelsblindheid (zo heb ik de emotionele vervlakking genoemd), verhalen van mensen die het hebben en verhalen van Roen, de maker van deze website.

Reality is that which, when you stop believing in it. Doesn't go away. - Philip K. Dick -

Anhedonie


Een onderdeel van gevoelsblindheid zou anhedonie kunnen zijn;

1  anhedonie
Anhedonie of †˜anhedonia†™ is een term die men gebruikt wanneer een patiënt bij zaken die normaal een plezierig gevoel geven niet langer de vreugde hiervan kan ervaren. De oorzaken van anhedonie kunnen bij schizofrenie, burn-out, depressie of aan een middel gebonden stoornis gezocht worden. Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychol
Gevonden op http://www.encyclopex.com/anhedonie/
2 anhedonie
geen bevrediging meer vinden in bezigheden die anders wel als plezierig werden ervaren
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht
3  anhedonie
verlies van het bevrediging vinden in gewoonlijk plezierige bezigheid.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/anhedonie
4  anhedonie
verlies van het bevrediging vinden in gewoonlijk plezierige bezigheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967
5 anhedonie
Anhedonie wordt gedefinieerd als het niet meer (kunnen) ervaren van vreugde. Het is één van de meest bekende symptomen van een klinische depressie, maar anhedonie komt ook voor bij andere vormen van psychopathologie en mensen zonder psychische aandoeningen. == Oorzaken == Theoretisch gezien kan het verschijnsel verklaard worden vanuit diverse th
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anhedonie

    3 opmerkingen: